5 načina na koje automatizacija može unaprijediti interne logističke operacije

5 načina na koje automatizacija može unaprijediti interne logističke operacije

Kako bismo vam pomogli kod odluke o primjeni automatizacije u vašem poslovanju, razmotrit ćemo pet načina na koje automatski vođena vozila (AGV) i automatizirani Toyota viličari mogu unaprijediti vaše skladišne operacije.

Kako se e-commerce način poslovanja sve više širi i razvija, na tržištu se pojavljuje sve veća potreba za unapređenjem skladišnih operacija i optimizacijom učinka radne snage.

U tom smislu automatizacija se čini kao idealno rješenje za logističke probleme koje donosi e-commerce revolucija. Stoga ne čudi da je logistička industrija u proteklom desetljeću intenzivno radila na pronalaženju novih načina i tehnologije kojima bi se poboljšala učinkovitost logističkih operacija te smanjio rizik od nastanka ljudskih pogrešaka.

Novija istraživanja u tom segmentu sugeriraju dolazak logističke paradigme koja uključuje širu  automatizaciju skladišnih operacija do 2030. godine. Ovaj će trend omogućiti sustavi umjetne inteligencije koji na sebe preuzimaju repetitivne zadatke koje su do sada izvršavali logistički operativci.

Po svim pokazateljima budućnost nam donosi potpuno automatizirana visoko-regalna skladišta te autonomne viličare koji se sami orijentiraju i snalaze u logističkim operacijama.

Pa ipak, odluka o automatizaciji logističkih procesa unutar pojedine tvrtke nije tako jednostavna kao što se to čini. Uspjeh će se dogoditi samo ako je pojedino rješenje skrojeno po mjeri poslovnih procesa u svakoj pojedinoj tvrtki. Iz tog razloga prije implementacije automatizacije važno si je postaviti sljedeća pitanja: koliko u vašim operacijama  odlazi na repetitivne zadatke i kako ih automatizacija može zamijeniti? U kojim područjima je potrebna dodatna obuka zaposlenika? Kod kojih se zadataka gubi dragocjeno vrijeme? Koji vam je glavni cilj automatizacije?

Kako bismo vam pomogli kod odluke o primjeni automatizacije u vašem poslovanju u ovom članku razmotrit ćemo pet načina na koje automatizacija može unaprijediti vaše skladišne operacije. To se napose odnosi na primjenu automatski vođenih vozila (AGV) i automatiziranih Toyota viličara.

1. Automatizacija pomaže rastu poslovanja

Tvrtke koje žele povećati obim svojeg poslovanja te ostvariti bolji radni učinak često se okreću automatizaciji kao idealnom rješenju. Tehnologije poput automatski vođenih vozila danas je lakše implementirati unutar logističkih operacija nego prije, dostupnije su na tržištu te su se dokazale svojom učinkovitošću i sposobnošću da povećaju produktivnost i isplativost investicije.

2. Radna snaga oslobađa se prisile repetitivnih zadataka

Zadržati radnu snagu u logističkim distributivnim centrima danas je sve ozbiljniji zadatak s kojim se susreću logističke tvrtke. Logistički poslovi mogu biti vrlo zahtjevni, repetitivni i stresni jer zahtijevaju izvršenje mnoštva operacija u kraćem ili duljem vremenskom razdoblju te unutar samih skladišnih prostora. Uz pomoć automatizacije zaposlenike se može osloboditi od izvršavanja ponavljajućih radnji te ih preusmjeriti na obavljanje vrjednijih zadataka koji će povećati motivaciju zaposlenika i otvoriti im put za nove radne izazove. Tome možemo pridodati i pozitivne učinke na moral zaposlenika koje će donijeti automatizacija. Uz to, automatski vođena vozila na primjer mogu otvoriti nove perspektive zaposlenicima te im karijeru preusmjeriti prema poslovima održavanja.

3. Smanjuju se troškovi operacija

Automatizirani Toyota viličari i AGV-ovi mogu smanjiti troškove dnevnih operacija, ali i izvođenje operacija noću ili vikendom bez potrebe za dodatnim izdacima koje bi iziskivao prekovremeni rad zaposlenika. Na taj način unapređuju se "just-in-time" logističke operacije koje smanjuju troškove i zalihe na skladištu. Omogućava se uspostava tzv. "lean logistike", glatkog odvijanja logističkih operacija kod kojih ne dolazi do gubitaka radnih sati, a povećava se učinkovitost otpreme predmeta i paketa iz skladišta.

Uz sve to, automatski vođena vozila nameću se kao prikladno rješenje za tvrtke koje žele sniziti visoke troškove operacija čiji su uzrok oštećenja tijekom radnog procesa, visoki troškovi radne snage te njihova sigurnost i zdravlje. Zahvaljujući skenerima i senzorima koje koriste Toyota AGV-ovi dolazi do manjeg broja oštećenja prilikom logističkih manevara, zaposlenicima je omogućen rad u sigurnijim uvjetima, veća je preciznost radnih operacija.

4. Smanjuje se rizik od pojave nezgoda

Tijekom skladišnih operacija zaposlenici su izloženi najvećem riziku od nezgoda budući da je radno okruženje izrazito dinamično, a u prostorima skladišta ili distributivnih centara viličari i zaposlenici prolaze jedni pored drugih, čime se povećavaju izgledi za nastanak ozljeda ili oštećenja na opremi i paketima.

Kompletna gama automatiziranih Toyota viličara i AGV-ova dizajnirana je kako bi se maksimizirala sigurnost na radnom mjestu. AGV-ovi mogu u potpunosti zamijeniti ručne viličare, što smanjuje izglede za pojavu nezgoda u skladištu. Toyota AGV-ovi opremljeni su sigurnosnim skenerima koji kontinuirano nadziru potencijalne rizike u okolišu u kojem operiraju. Primjerice kada sustav detektira potencijalnu prijetnju, AGV se automatski zaustavlja kako bi izbjegao koliziju.

5. Unapređuje se okoliš

Tvrtke koje žele svoje distributive centre učiniti ekološki prihvatljivijima mogu iskoristiti potencijal koji donose automatski vođena vozila. Njihova učinkovitost i vozne značajke pridonose manjem stvaranju štetnih emisija te iziskuju manju potrošnju energije u usporedbi s tradicionalnim viličarima na fosilni pogon.

Napredak u razvoju tehnologija koje koriste litij-ionske baterije znači da više nema potrebe za posebim stanicama za napajanje. Umjesto toga, napajanje kod AGV-ova se odvija automatski, a same baterije štede 30% energije u usporedbi s drugim izovrima energije. Budući da se automatski vođena vozila mogu koristiti noću i u potpunom mraku, troškovi korištenja električne energije u skladištima te izdaci za grijanje prostora mogu se značajno reducirati.

Zaključno

Automatski vođena vozila i automatizirani Toyota viličari donose mnoštvo prednosti vašem poslovanju, no valja istaknuti da nisu jedino rješenje za optimizaciju skladišnih operacija. Neke nerepetitivne radnje ili zadaci možda neće biti moguće dovoljno ekonomizirati, što je i razlog zbog kojeg preporučujemo kombinaciju primjene automatiziranih strojeva i stručno obučenih zaposlenika. Također, prije odluke o automatizaciji skladišnih operacija bilo bi uputno razmisliti i o primjeni metoda "lean logistike", a koje su dobro rješenje za probleme povećanog prometa paketa ili sigurnosti na radnom mjestu.

Bez obzira na razlog koji vas motivira da u svojem poslovanju primijenite automatizaciju, slobodno se obratite našim stručnjacima koji će izraditi najbolje rješenje prikladno vašim poslovnim potrebama.

Više o Toyota sustavima napredne logistike saznajte na našem blogu ili nam se direktno obratite

Izvor:
https://blog.toyota-forklifts.eu/five-ways-automation-can-benefit-your-internal-logistics