8 koraka uz koje ćete unaprijediti točnost upravljanja vašim skladišnim zalihama

8 koraka uz koje ćete unaprijediti točnost upravljanja vašim skladišnim zalihama

Optimalno upravljanje skladišnim zalihama zahtijeva uporabu takvih rješenja koja će povećati točnost upravljanja zalihama te eliminirati potencijalne pogreške. Samo je tako moguće stvoriti istinski produktivan model upravljanja skladišnim potencijalima.

I sami već sigurno znate da ako izgubite kontrolu i preglednost nad vašim skladišnim zalihama, ugrozit ćete profitabilnost vašeg poslovanja. Izgubit ćete dodatno vrijeme i novac na ispravljanje pogrešaka, povećat ćete si troškove transporta...

Nasreću, postoji cijeli niz rješenja koje možete implementirati kako biste unaprijedili točnost upravljanja vašim zalihama na skladištu. Neka od tih rješenja tražit će dodatno financijsko ulaganje, druga će iziskivati dodatno vrijeme te veću osposobljenost ili motiviranost vaših djelatnika. No, svako od njih donijet će značajna poboljšanja vašim logističkim operacijama.

Donosimo vam pregled 8 načina uz pomoć kojih ćete poboljšati točnost upravljanja vašim skladišnim zalihama.

1. Standardizirajte načelo odgovornosti - neka svaki član tima preuzme svoj dio odgovornosti

Točnost skladišnih zaliha utječe na sveukupnu profitabilnost poslovanja tvrtke. Stoga preuzimanje odgovornosti u pogledu vođenja brige o inventaru treba biti zadaća svakog zaposlenika u vašem skladištu.

Zaposleni u odjelu izvršnog managementa većinom se bave kontrolom skladišnih zaliha uz pomoć softverskih rješenja ili sustava praćenja zaliha, no ovdje je važno istaknuti kako svaki zaposlenik u skladištu i na nižem nivou treba biti svjestan važnosti točnog upravljanja zalihama i biti odgovoran za njih.

Ljudske greške su česte u skladišnim operacijama. Krive isporuke paketa mogu tvrtku stajati nepotrebnih troškova te joj narušiti reputaciju. Potrudite se stoga da vaše zaposlenike informirate  koje su im uloge u radnom procesu te koje potencijalne probleme i greške mogu očekivati prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Neki će od tih zaposlenika, baš zbog prirode njihova posla, biti u prilici prvi uočiti nepravilnosti i netočnosti prije nego što one stvore veće probleme. Time će postati važna karika u procesu unapređenja kontrole zaliha.

2. Osigurajte adekvatan trening zaposlenika

Samo kroz odgovarajući te kontinuirani trening vaših zaposlenika izgradit ćete i kulturu odgovornosti u vašoj tvrtki.

Bez obzira na njegovu poziciju ili ulogu unutar vaših skladišnih operacija, svaki djelatnik trebao bi biti svjestan ciljeva vaše tvrtke te važnosti koje upravljanje skladišnim zalihama ima za budući uspjeh poslovanja. 

Redoviti trening povećat će i osjećaj konzistencije kod vaših zaposlenika. A konzistencija vodi točnosti kod koje se radni procesi obavljaju točno onako kako su zamišljeni.

Visoko obučeni djelatnici moći će, uz to, lakše uočiti pogreške koje bi mogli previdjeti drugi, manje iskusni zaposlenici.

3. Koristite napredna tehnološka rješenja i skladišnu automatizaciju

Sustavi praćenja i označavanja zaliha na skladištu i skladišna automatizacija - sve su to vrlo vrijedna ulaganja u vaše poslovanje. Pomoći će vam da unaprijedite točnost upravljanja zalihama i smanjite potencijalne zastoje ili skupe pogreške.

Automatizacija može biti od velike pomoći u vašem skladištu tako što će unaprijediti praćenje stanja predmeta i zaliha na skladištu te poboljšati njihov protok. Rezultat su efikasnije skladišne operacije, točnija i brža isporuka te bolja integracija svih radnih procesa.

Koje vam sustave automatizacije za skladišne operacije nudi Toyota možete saznati na ovom linku.

4. Poboljšajte raspored unutar vašeg skladišta

Konfuzan ili prekompleksan raspored u skladištu narušit će efikasnost skladišnih operacija i radne procese. U biti svako skladište treba pouzdan i optimiziran raspored koji je prilagođen protoku predmeta i paketa kroz skladište od njihove početne točke do krajnjeg odredišta.

To znači da pojedini primjerci inventara trebaju biti uskladišteni na pravom mjestu, da im je jednostavno pristupiti te da u najkraćem vremenu mogu biti pronađeni i otpremljeni iz skladišta.

Automatizacija značajno pomaže u tome poput primjerice skladišne robotike, automatiziranih viličara ili drugih automatski navođenih vozila o kojima više možete saznati na ovom linku.

5. Napravite analizu točnosti zaliha unutar vaših radnih procesa

Koja je vaša trenutna stopa točnosti zaliha? Koji je postotak točno isporučenih paketa u zadanom vremenu i bez pogreške?

Odgovori na ova pitanja ključan su pokazatelj uspješnosti vaših skladišnih operacija te putokaz za buduća poboljšanja. Dobiveni rezultati dat će vam argumente s kojima ćete moći razmisliti o nadogradnji vaših skladišnih rješenja, implementaciji novih ili uvođenju promjena u operativnom segmentu poslovanja.

Podaci dobiveni analizom postavit će ciljeve i uputiti vas na područja na koje se trebate fokusirati kako biste povećali profitabilnost i radnu učinkovitost. Bez analize trenutne situacije tapkat ćete u mraku. Drugim riječima nećete moći riješiti problem jer ga nećete moći ni uočiti.

6. Držite se načela ekonomičnog poslovanja ili lean logistike

Načelo ekonomičnog ili racionalnog poslovanja označava takav poslovni proces koji donosi optimizaciju, a smanjuje bespotrebne troškove unutar skladišta.
Lean logistika uključuje:

  • Just-in-time pristup. Kod ovog pristupa, materijali i proizvodi na zalihama optimizirani su tako da ih imate samo onoliko koliko tržišna potražnja to zahtijeva.
  • Modularno razmišljanje. Riječ je o primjeni automatizacije unutar skladišnih procesa, a koja preuzima repetitivne i vremenski iscrpljujuće zadatke poput preuzimanja i premještanja proizvoda te time oslobađa vrijeme zaposlenika da se posvete efikasnijim radnim zadacima.
  • Sveobuhvatna automatizacija skladišta. Primjena automatiziranih logističkih rješenja koja konstantno prate protok proizvoda kroz skladište kako bi se postigla najviša razina točnosti svih radnih procesa.

7. Pojednostavite vaše radne procese

Ovaj korak ide ruku pod ruku s korakom broj 4 - optimizacijom rasporeda unutar vašeg skladišta. U najkraćem rečeno, pojednostavite sve vaše radne procese u samom skladištu tako što ćete napraviti analizu svakog radnog procesa i unutar njega smanjiti broj potrebnih koraka za njegovo izvršenje.

Pojednostavljenjem radnog procesa omogućit ćete da vaši zaposlenici gube manje vremena na repetitivne, niže vrijedne zadatke koji se mogu nagomilati tijekom dana.

8. Pravilno označavajte zalihe, pratite njihovo stanje

Svaki proces upravljanja skladišnim zalihama uključuje precizno označavanje predmeta i paketa te praćenje njihova stanja i statusa u procesu isporuke proizvoda. U tu svrhu služite se tehnologijom barkoda, skenerima i sustavima s jedinstvenim brojevima proizvoda kao biste adekvatno označili zalihe i svim sudionicima unutar skladišnih operacija omogućili jednostavan i jasan pregled.

Samo točno označavanje, evidentiranje i praćenje zaliha donosi punu vidljivost te omogućava takav poslovni proces unutar kojega nijedan obrađeni predmet ne može proći bez autorizacije odgovornih osoba.

Nadamo se da će vam ovih 8 koraka pomoći da povećate točnost operacija unutar vašeg skladišta.

Zatreba li vam dodatna pomoć, kontaktirajte naše stručnjake kako biste unaprijedili svoje unutarnje skladišne operacije i produktivnost te se upoznali s naprednim Toyota logističkim rješenjima.

Izvor: https://blog.toyota-forklifts.co.uk/how-to-substantially-improve-inventory-accuracy