Abeceda napredne logistike: Što su AS/RS sustavi automatskog pronalaženja, sortiranja i preuzimanja robe?

Abeceda napredne logistike: Što su AS/RS sustavi automatskog pronalaženja, sortiranja i preuzimanja robe?

Kratica AS/RS obuhvaća široki raspon automatiziranih sustava u današnjoj logističkoj uporabi. Zaslugom ovih sustava smanjuju se potrebe za skladišnim prostorom te reduciraju troškovi radne snage.

AS/RS sustavi automatskog pronalaženja, sortiranja i preuzimanja robe nisu posve nova tehnologija. U komercijalnoj su upotrebi još od 50-tih i 60-tih godina prošlog stoljeća u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. U području tehnologije od tada je došlo do velikog razvoja kompjutorskih sustava, sustava elektroničke kontrole, razvoja superkondenzatora i standardizacije u pogledu dizajna paleta. Svi ovi tehnološki iskoraci pridonijeli su snižavanju troškova za održavanje opreme te otvorili mogućnosti za cijeli niz novih primjena.

Ako se bavite naprednom logistikom, vjerojatno ste već čuli za AS/RS sustave, no možda vas zanima jesu li prikladni za vaše skladišne operacije? Pogledajmo njihove glavne značajke kako biste mogli lakše pronaći odgovor na gore postavljeno pitanje.

Što su AS/RS sustavi?

Kratica AS/RS obuhvaća široki raspon sustava u današnjoj logističkoj uporabi, primjerice sustave kao što su karuseli, shuttleovi, vertikalni podizni moduli te sustavi s fiksnim prolazom za pohranu i preuzimanje robe na skladištu. U ovom ćemo se članku posvetiti sustavima pohrane i preuzimanja robe koji su najpraktičnije rješenje ako razmišljate o automatizaciji vašeg skladišta ili opskrbnog centra.

Osnovne komponente AS/RS sustava su:

  • Strojevi ili mehanizmi za pohranu i preuzimanje tereta ili robe
  • Regalni sustavi
  • AGV vozila sa sustavom transportne trake
  • WMS i WCS sustavi za kontrolu skladišta

Strojevi za pohranu i preuzimanje robe na skladištu dizajnirani su kako bi upravljali širokim rasponom tereta ili robe, no u tipičnom skladištu najčešće se koriste kod utovara paleta ili individualnih kutija, vreća ili sanduka. Cjelokupan dizajn AS/RS sustava temelji se na upravljanju teretom i optimizaciji brzine njegove isporuke. Ključ za uspješno operiranje sustava je razmjena informacija o premještanju tereta ili robe između WMS-a (Sustava upravljanja svim operacijama u skladištu) i WCS-a (Sustava automatske kontrole skladišta). Upravo ovaj potonji Warehouse Control System ili WCS koordinira sve automatizirane funkcije te locira pozicije robe koje ulaze ili izlaze iz sustava.

Opcije za utovar/istovar paleta

Kod sustava za upravljanje paletama najčešća je konfiguracija uređaj s fiksnim prolazom za pohranu i preuzimanje robe koji pomiče palete unutar skladišnog prostora. Ovi strojevi mogu uključivati shuttle uređaje za tzv. duboko skladištenje, a postoje i verzije koje automatski mijenjanju prolaze. Rjeđe se koriste (no nisu ništa manje uspješni) uređaji za podizanje i spuštanje paleta koji premještaju teret između različitih nivoa na regalnim sustavima kao i shuttle vozila koja premještaju palete unutar i izvan skladišnog prostora. Ovaj raspon različitih AS/RS opcija može se konfigurirati prema svim zahtjevima vaših skladišnih operacija te brzini njihova izvođenja.

Izvor fotografije: Bastian Solutions

Opcije za preuzimanje kutija, vreća ili sanduka

Još je više AS/RS sustava koji prenose kartonske kutije, sanduke i vreće. Ista oprema koja se koristi kod paletnih dizalica za slaganje, ali uz određene adaptacije, može i ovdje poslužiti svrsi. Sustavi za pohranu i preuzimanje kutija, sanduka i vreća slični su po funkciji većim sustavima upravljanja paletama: prolazi su fiksni, a dizalica se kreće kroz prolaz te preuzima ili pohranjuje robu prema potrebi. Noviji tipovi AS/RS sustava za vreće koriste shuttle vozila pa čak i robote za podizanje. U logistici su dobili i stručni naziv "goods-to-person" sustavi.Izvor fotografije: Bastian Solutions

Koje su prednosti AS/RS sustava automatskog pronalaženja, sortiranja i preuzimanja robe

Najveća prednost koju skladišnim operacijama pružaju ovi sustavi su:

Jedini limit kojeg ovi sustavi imaju jest uniformnost paletnog utovara/istovara koja se primjenjuje u sustavu, a jedini fiksni zahtjev kojeg postavljaju je potreba za regalnom strukturom u skladištu. AS/RS sustavi tako mogu imati jednostruk, dvostruk ili trostruk ustroj s podrškom u fiksiranim shuttleovima ili "deep lane" konfiguraciju s autonomnim shuttleovima koji preuzimaju robu s dizalice.

AS/RS sustav može biti samostalna struktura unutar skladišne zgrade ili se može dizajnirati kao mehanizam koji podupire regalni sustav gdje su zidni i krovni skladišni paneli pričvršćeni na vanjski dio regala čime se postiže bolja učinkovitost skladišnih operacija i smanjuju cjelokupni troškovi zgrade. Ovaj pristup često se koristi za skladištenje u hladnim prostorima, ali i kod velikih "greenfield" skladišta.

Ušteda na troškovima radne snage još je jedna prednost AS/RS sustava. Ovi sustavi prebacuju poslove fizičkog prijenosa tereta na mehanizaciju te rasterećuju skladišta od potrebe za ljudskom radnom snagom. Treba uzeti u obzir činjenicu da je AS/RS sustav najisplativiji za skladišta koja rade u više smjena. Zato je u slučaju e-commerce tvrtki upotreba AS/RS sustava za preuzimanje vreća najbolje rješenje jer ono može pratiti brzinu narudžbi kupaca u realnom vremenu.

Dodatne prednosti AS/RS sustava uključuju:

  • Konzistentno upravljanje robom u sigurnom okolišu
  • Skladišni nalozi točno se obavljaju prema WCS nadzoru
  • Osigurana je identifikacija i praćenje statusa robe u realnom vremenu
  • Sustav omogućava automatsku obnovu zaliha na skladištu i praćenje stanja
  • Skladišni prostor je pod stalnim nadzorom, bez pristupa ljudi

Kako biste se detaljnije informirali o prednostima AS/RS sustava za vaše skladišne operacije slobodno kontaktirajte naše stručnjake koji će proanalizirati vaše konkretne potrebe i preporučiti adekvatno rješenje čiju kvalitetu jamče proizvodi Toyote i Bastian Solutions.

AS/RS sustavi nisu dakako univerzalno rješenje za svaku skladišnu operaciju, no ukoliko u našoj analizi utvrdimo da su za vas prikladniji neki drugi sustavi automatizacije, svakako ćemo vam ih predložiti.

Više informacija o AS/RS sustavima našeg partnera Bastian Solutions pročitajte na ovom linku.