Strojevi serije I115 jedini su koji su u standardnoj izvedbi namijenjeni za simultano obavljanje čišćenja i pranja podova

Radi se o novom tipu strojeva koji mogu biti isporučeni u baterijskoj, diesel i plinskoj varijanti pogonskog stoja. Pored toga, moguća je i opcija s dvostrukom baterijom koja udvostručuje vrijeme rada.

Širina pranja je 1150 mm, a kapacitet rada do 7000 m2/h. Kapacitet spremnika tekućine za pranje je 220 l, a spremnika otpada 210 l. Stroj je opremljen hidrauličkim uređajem za pražnjenje spremnika otpada.

Brzina kretanja stroja je do 6 km/h.

I115