Strojevi za pranje - operater sjedi

Strojevi za pranje na kojima operater sjedi namijenjeni su za pranje većih površina (hale, dvorane, skladišta, trgovački centri...)