Novosti

Servis viličara Toyota

Kod odabira dobavljača viličara vrlo je važna kvaliteta proizvoda ali i usluga servisa viličara. Toyotin koncept servisiranja viličara u ovom video zapisu prezentira organizaciju rada i brigu oko kupca.

Servis viličara je proces u kojem je svaki korak vrlo važan. Od Vaše prijave kvara do samog popravka viličara postoji puno važnih radnji koje nam omogućuju kvalitetu i smanjenje troškova. Ovaj video zapis prezentira način kako mi to vidimo!

Prijava kvara

može biti putem telefona i digitalno. Važno je navesti podatke o viličaru uključujući njegov serijski broj i detaljan opis kvara. Naime, prema opisu kvara koordinator servisa delegira posao serviseru na terenu pripremajući ga za popravak. Primjer: Kvar na viličaru 8FDF 15 motor ne pali! U takvom slučaju slat će se serviser osposobljen za popravke motornih viličara, a pripremit će mu se dijelovi vezano uz motor i paljenje. 

Delegiranje servisera

sukladno prijavi kvara delegira se serviser koji je stručan za takav kvar, raspoloživ i ima potrebne dijelove u svom kombi vozilu

Slanje dijelova kurirskom službom

radi bržeg i efikasnijeg servisa viličara dijelovi se šalju kurirskom službom na adresu servisera ili kupca kako bismo uštedjeli na dolascima servisera dva puta na lokaciju popravka i bili efikasni u popravku. 

Izrada radnog naloga

izrađuje se po završetku popravka viličara i prilaže kupcu na potpis kao dokaz obavljenog posla, utrošenog vremena i ugrađenih dijelova. Svi radni nalozi vode se u našem sustavu i dostupni su stranci filtrirani po serijskom broju viličara.