Električni čeoni viličar - CE311925

Cesab C3E100R
Kategorija:
Zatražite ponudu

Osnovni podaci

Proizvođač Cesab
Tip Čeoni električni viličar
Serijski broj CE311925
Godina proizvodnje 2007.
Broj radnih sati 3672
Nosivost 1000 kg
Visina dizanja 2870 mm
Dužina vilica
Baterija
Punjač
Garancija
Podijeli:
Brand Logo

Kvaliteta

je involvirana u Toyotine proizvode je involvirana u Toyotine proizvode

Troškovi

su svedeni na minimum zahvaljujući dobrom povratu investicije.

Isporuka

je upravo na vrijeme, i prema planiranim standardima, dozvoljavajući kupcima Toyote planirati i održavati svoje operacije uspješnima

Okoliš

je briga koju Toyota dijeli sa svojim kupcima, od proizvodnje do recikliranja na kraju radnog vijeka stroja.

Sigurnost

je Toyotina briga – jednako za svoje i kupčeve zaposlenike Just-in-time.