Toyota SAS - Sustav aktivne stabilnosti

Sustav aktivne sigurnosti SAS jedinstvena je karakteristika Toyota viličara. Ovaj sustav omogućuje upravljanje viličarom bez rizika od prevrtanja viličara ili robe koju prevozi.

Dinamična inteligencija kod viličara


Jedinstvena karakteristika Toyota viličara, sustav aktivne stabilnost (SAS) je patentirani sistem koji se sastoji od 10 senzora, 3 prekidača i kontrolora. SAS konstantno nadgleda rad viličara i automatski poduzima korektivne radnje kada osjeti čimbenike koji bi mogli odvesti do nestabilnosti viličara ili tereta. Šest naprednih funkcija SAS-a zajedno surađuju kako bi osigurali vozača viličara i teret sigurnim, a samim time i produktivnost Vašeg poslovanja. 

Zaključavanje zadnje osovine
Ukoliko viličar postane nestabilan kod skretanja, zadnja osovina se automatski zaključava. To učinkovito pomaže viličaru zadržati centar ravnoteže i sprječava njegovo prevrtanje. 

Smanjenje brzine prilikom skretanja
Ukoliko SAS procijeni brzinu kretanja viličara prilikom skretanja prevelikom, sustav će automatski smanjiti brzinu viličar i tako zadržati stabilnost. 

Kontrola krana prilikom nagiba unaprijed
SAS konstantno prati visinu tereta i poziciju krana i, ukoliko se pokaže potrebnim, automatski podešava nagib krana ne dozvoljavajući prelazak granice u kojoj bi se teret mogao prevrnuti ili viličar izgubiti centar ravnoteže. Time čuva teret i vozača viličara. 

Kontrola brzine prilikom nagiba krana
Ukoliko SAS osjeti da se kran naginje kod određene visine podizanja tereta, automatski će smanjiti brzinu nagiba krana kako bi zaštitio teret od prevrtanja. 

Kontrola pozicioniranja vilica
Pozicioniranje vilica u njegovu centralnu poziciju manualno zahtjeva vrijeme i preciznost. S opcijom automatskog pozicioniranja vilica, vilice će se pritiskom gumba pozicionirati na 90°. Ta opcija omogućuje lakše i brže stavljanje tereta na svoje mjesto. 

Aktivno sinkroniziranje upravljanja
Aktivno sinkroniziranje upravljanja osigurava da su volan i kotači viličari uvijek korektno pozicionirani tako da vozač uvijek zna u kojem smjeru će se viličar kretati. To također omogućuje najkomforniji i ergonomski položaj vozača. 

Test sustava aktivne sigurnosti (SAS)

Toyota SAS dokazao je svoju vrijednost na neovisnom testu sigurnosti čeonih viličara