I_Site Explorer

Opremljen sa širokim odabirom mogućnosti povezivanja I_Site Explorer paket dolazi sa svim alatima koje trebate kako bi doveli Vašu sigurnost i produktivnost do najviše točke.

I_Site Starter

Daje na uvid osnovne podatke Vaših viličara. Također sadrži opciju brzog zahtjeva za servis viličara koji se poziva ili rješava preko aplikacije.

Sučelje za pregled rada viličara i vozača (KPI)

Korisničko sučelje koje nudi lako dostupan, točan pregled Vaših operacija u stvarnom vremenu kao što su:

 • korištenje viličara
 • praćenje nastalih udaraca viličara
 • stanje baterije viličara

Sučelje za pregled nastalih udaraca viličara

Senzori udaraca pružaju detaljne informacije o sudarima i tako pomažu smanjiti, spriječiti ili izbjeći novonastalu štetu na Vašim viličarima i infrastrukturi skladišta.

U tome pomaže:

 • Aplikacija koja šalje obavijesti korisniku
 • Vidljiv ukupni broj udaraca
 • Vidljiva jačinu i intenzitet udarca
 • Točan datum i vrijeme udarca
 • Vidljiv PIN i ime vozača koji je bio prijavljen u vrijeme udarca

Sučelje za upravljanje viličara i vozača

Kako bi bili sigurni da samo obučeni i autorizirani vozači imaju pristup Vašim viličarima možete:

 • Kreirati jedinstven profil svakog vozača koji ima odgovarajući PIN kod
 • Koristiti pametan pristup viličarima koji je moguć samo pomoću ID kartice
 • Upravljati dopuštenjima za licence vozača

Upravljanje sigurnošću

Neprekidno pratite sve udarce viličara kako bi poboljšali sigurnost Vašeg poslovanja. Na primjer, možete osigurati da viličar smanji svoju brzinu na minimalnu nakon udarca. Viličar će se vratiti na normalnu brzinu samo nakon obavljene provjere i ponovnog pokretanja od strane ovlaštenog administratora ili servisera.

Upravljanje baterijom

Optimizirajte potrošnju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije i poboljšali sigurnost sprječavanjem krive uporabe.

Sučelje za praćenje viličara

Omogućuje praćenje lokacije viličara na Vašoj web lokaciji putem Google karata. Možete, na primjer, otkriti kritična područja u Vašem dvorištu gdje se najčešće pojavljuju udarci.

Predoperativna provjera viličara

Provođenje prilagođene sigurnosne provjere prije svakog pokretanja viličara poboljšava pouzdanost i osigurava sigurnost na radnom mjestu. Nekoliko primjera mogućih provjera:

 • Jesu li vilice na viličaru u dobrom stanju?
 • Jesu li kotači i gume oštećene?
 • Rade li kočnice besprijekorno?

Jednostavan pristup viličarima

Pametna ID kartica koju posjeduju vozači pomažu u održavanju sigurnosti dopuštanjem samo ovlaštenim vozačima pristup viličarima, uz mogućnost dodavanja novih svojstva na već postojeće kartice.