Povezana rješenja koja Vam pružaju kontrolu troškova

Povezivanje pametnih viličara s I_Site sustavom olakšava nadzor nad troškovima, bilo da se radi o troškovima vezanih za viličare ili drugim procesima vezanim za poslovanje.

Spriječite prekomjerno korištenje viličara

Korištenjem opcije za ugovoreno korištenje u I_Site aplikaciji možete dobiti jasan pregled dogovorenih radnih sati u usporedbi s aktivnim satima viličara. Na taj način možete lako spriječiti prekomjerno korištenje Vaših viličara, koje može uzrokovati nepotrebne troškove.

Smanjite operativne troškove

Prateći upotrebu povezanih pametnih viličara, lako možete odrediti Vašu idealnu veličinu flote, kao i smanjiti broj pogrešaka, opreme i potrebom za održavanje. I_Site Vam pomaže da poduzmete mjere kada je to potrebno, smanjujući Vaše operativne i troškove usluge.

Budući da I_Site aplikacija dolazi s nizom sigurnosnih opcija, imat ćete puno mogućnosti za smanjenje troškova zbog nezgoda i oštećenja. Osim toga, naprednim praćenjem ćete ujedno moći i smanjiti troškove osiguranja.

Smanjite broj tehničkih intervencija

Stalnim nadgledanjem povezanih viličara naučit ćete kada je potrebno preventivno djelovanje. Ako viličar ima problem s radom, to se može odmah prijaviti putem I_Site aplikacije te će Toyotin serviser otkloniti problem što je prije moguće. Sve u svemu, imat ćete koristi od smanjenog broja odlazaka u servis, minimaliziranog neaktivnog vremena rada, a samim tim i smanjenih troškova.

Paket koji Vam najviše odgovara: I_Site Premium