Optimizirajte ekološke rad Vaših povezanih viličara

U Vašem poslovanju ekološki održivo razmišljanje često uključuje optimizaciju rada Vaših viličara i životni vijek baterije kako bi se uštedjeli resursi i u konačnici smanjili emisije CO2 u atmosferu. Upravo to je cilj I_Site aplikacije.

Produžite vijek trajanja baterija za viličare

Povezivanjem pametnih viličara možete automatski pratiti cikluse punjenja baterije putem I_Site aplikacije kako biste optimizirali njihovu uporabu i minimizirali potrebu za servisom.

Održavajte visoku razinu radnih sata

Mogućnosti pametnog praćenja pomoću I_Site aplikacije omogućuje Vam da maksimalno iskoristite svoje resurse, poboljšate ukupnu učinkovitost opreme za rukovanje robom i produžite životni vijek Vaše cijele flote.

Paket koji najbolje odgovara Vama je I_Site Explorer