Kako učinkovito upravljati viličarima i njihovim operaterima uz I_Site sustav

Kako učinkovito upravljati viličarima i njihovim operaterima uz I_Site sustav

Toyotin I_Site sustav pametnog umrežavanja viličara i njegov driver management alat nezamjenjivo su pomagalo kod obavljanja svakodnevnih skladišnih operacija. Napredne značajke ovog sustava omogućavaju učinkovitije upravljanje flotom viličara i operaterima te poboljšavaju radne procese i produktivnost.

Sustav upravljanja operaterima viličara ili tzv. driver management sastavni je dio naprednog Tooyotina I_Site sustava umrežavanja viličara. Ovaj sustav omogućava uvid u rad i raspoloživost operatera te nadzire njihova pojedinačna prava pristupa viličarima.

Kao nezamjenjiv alat u automatizaciji skladišta i skladišnih operacija, I_Site sustav nadzire i omogućuje bilježenje radnih sati, formiranje timova operatera, pristup pojedinim viličarima, uvid u validnost vozačkih dozvola, logiranje operatera i druge funkcionalnosti koje omogućuju upravljanje aktivnostima vozača viličara te pomoć pri administrativnim zadacima.

Postavlja se dakle pitanje zašto je važno imati driver management alat za upravljanje operaterima viličara u logističkim operacijama?

Nadzor nad vozačima viličara je ključan za sigurnost skladišnih operacija

Kao i drugdje u logistici ili transportu, komunikacija je ključna kako bi se osigurala sigurnost vozača viličara. A u domeni upravljanja logističkim voznim parkom važno je imati cjelovitu i ažurnu sliku o aktivnostima pojedinih viličara, pratiti dostupnost resursa te optimizirati raspoloživost operatera, opreme i radnih procesa.

Flotne skladišne operacije oslanjaju se na učinkovito i sigurno rukovanje viličarima. Njih možete optimizirati tako što ćete osigurati da su vaši vozači viličara dodijeljeni pravim uređajima na pravoj skladišnoj lokaciji, te time i pripadajućim radnim zadacima i aktivnostima. U tom pogledu, driver management sustav može vam pomoći kod povećanja produktivnosti vaših vozača viličara te je ključna varijabla za sigurnost operatera budući da omogućava poduzimanje ispravnih akcija u slučaju "šok situacija" ili upozorenja kod predprovjere rada strojeva.

Iskoristite prednosti I_Site sustava za upravljanje operaterima viličara

Sigurnost izvedbe skladišnih operacija vrlo se lako može odraziti na troškove i produktivnost skladišta, opskrbnog centra ili proizvodnog pogona. Ona je iznimno važna za nadzor nad vozačima viličara, a upotreba I_Site sustava znatno je unapređuje jer:

  • Vozačima viličara pruža maksimalnu sigurnost
  • Omogućuje samo autoriziranom osoblju pristup pojedinim viličarima
  • Dodjeljuje svakom vozaču njegov osobni login za pristup

Sve ove sigurnosne značajke omogućava Toyotin I_Site sustav pametnog umrežavanja viličara koji, između ostalog, omogućuje i uvid u status vozačkih dozvola vaših operatera te provjeru njihove validnosti. Sustav vam tako pomaže da pratite datume isteka vozačkih dozvola vaših operatera pružajući vam jednostavan pregled. Ako je istekla valjanost vozačke dozvole vašeg operatera, vozač neće moći pokrenuti viličar. A što je najbolje od svega sustav vas može unaprijed obavijestiti o tome kada je potrebno obnoviti vozačku dozvolu pojedinog vozača (tjedan, mjesec ili 3 mjeseca prije isteka njene valjanosti).

Toyotin I_Site sustav omogućava vam također da pratite tijek obuke vaših operatera. Uz njega ne morate brinuti tko je i kada trebao pohađati trening ili obuku. Na taj način uštedjet ćete si dragocjeno vrijeme smanjujući potrebe za svakodnevnim administriranjem. Uz sve navedeno, sigurnosne značajke driver management alata u I_Site sustavu pomažu vam da ostanete usklađeni sa zakonskim propisima.

Kontrolirajte pristup pojedinim viličarima, uredite profile vaših vozača

Sustav je koristan i zbog mogućnosti postavljanja prava pristupa operatera pojedinim viličarima. Tako pojedinačne viličare možete dodijeliti samo određenim vozačima, a vozači neće moći upravljati određenim viličarem ako im on nije dodijeljen.

Zanimljivo je i to da uz pomoć I_Site sustava možete kreirati jedinstvene profile vozača s PIN kodom kako biste osigurali da samo obučeni i ovlašteni vozači imaju pristup vašim viličarima. Dobra opcija su i pametne pristupne kartice koje će dodatno povećati razinu sigurnosti jer će vozači trebati koristiti pametnu karticu za pristup vašim viličarima. Obje opcije povećat će sigurnost izvedbe skladišnih operacija, ali i osjećaj pojedinačne odgovornosti za sigurnost vožnje, što u konačnici rezultira manjim troškovima zbog oštećenja opreme ili tereta. Pametne pristupne kartice smatraju se boljom opcijom jer je manje vjerojatno da će se dijeliti među vozačima. Također je moguće koristiti već postojeće skladišne radne kartice kao pametne pristupne kartice, što će ih učiniti još osobnijima za vozača.

Iskoristite driver management alat za poboljšanje sigurnosti

Driver management alat u I_Site sustavu može se iskoristiti i za promjenu u mentalitetu vaših operatera, tj. za poboljašnje ponašanja vozača, njihov stav prema radnim zadacima i opremi te podići opću kulturu radne snage. To je također alat za poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu jer vam omogućava kontrolu pristupa viličarima te provedbu predoperativnih sigurnosnih provjera prije početka rada.

Kada ste u driver management alatu postavili osnovne informacije o profilu vozača, imat ćete dobar pregled situacije. U pregledniku ćete vidjeti potpuni popis vaših vozača, njihovih prava pristupa viličarima, PIN brojeve te informacije o vozačkim dozvolama. Izborniku se jednostavno pristupa, a omogućuje vam pretraživanje bilo koje vrste informacija.

Uz I_Site sustav jednostavno ulazite u profile pojedinih operatera te određujete ili pregledavate postavke kao što su ograničenje brzine vozača ili ovlaštenje nadzornika za zaključavanje ili otključavanje pojedinih viličara.

U jednoj platformi dobivate mnoštvo mogućnosti

Osim praćenja pojedinih operatera I_Site sustav omogućava opciju kreiranja različitih timova vozača viličara kako biste pratili sve aktivnosti vezane uz određeno skladišno područje ili radnu smjenu. Možda ćete, primjerice, htjeti usporediti napore različitih timova u različitim smjenama ili skladišnim područjima. A njihove ćete rezultate moći pratiti vezano uz varijable kao što su iskoristivost operatera, šok situacije ili status predoperativnih provjera.

Osim praćenja timova vozača viličara, I_Site omogućava i brzu dvosmjernu komunikaciju. Tako vašem operateru možete poslati bilo koju poruku s web portala na njegov prikaz. Operateri, pak, mogu slati unaprijed postavljene poruke (poput upozorenja o curenju ulja, oštećenju proizvoda isl.) voditelju voznog parka. A to je vrlo praktična mogućnost kada radite u velikim ili vrlo bučnim skladištima.

Zbog svega rečenog, driver management alat postaje nezamjenjiv pomagač kod nadzora svakodnevnih skladišnih operacija. Bez njega je teže otkriti sigurnosne propuste vezane uz vožnju ili brigu prema stroju, a pomoći će vam prilikom učinkovitijeg planiranja smjena, iskoristivosti timova i flote viličara te time uštedjeti na troškovima. Najzad, učinkovito upravljanje viličarima i njhovim operaterima unaprijedit će sigurnost vaših skladišnih operacija te donijeti višu razinu prouktivnosti.

Kako vam napredni Toyotin I_Site sutav s driver management alatom može poboljšati skladišne operacije saznajte na ovom linku.